เรนอง ที ร่วมบริจาคโลหิต
ณ สภากาชาดไทย
 
 
 

กิจกรรม CSR โครงการ "พี่ห่มน้อง" กับเรนอง ที