ข่าวสาร

ทีฆายุกา โหตุ  มหาราชินี
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ชาเขียว จำกัด
 
ย้อนกลับ