“เรนองที”ถือกำเนิดมาจากธุรกิจครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนครอบครัวหนึ่งเมื่อปี พ.ศ.2528โดยมีเภสัชกรวิวัฒน์ชัยวัฒนเมธินซึ่งเรียนจบคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2515ผู้มีความสนใจสมุนไพรพื้นบ้านอย่างมากและได้จบการศึกษาคณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ.2550เป็นนายแพทย์แผนไทยผู้บุกเบิกชาสมุนไพร"ตราเทวี" เมื่อ32ปีที่แล้วแต่ทว่าช่วงเวลานั้นคำว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก มีเพียงลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น ที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2542 หจก.ชาเชียวได้ถูกก่อตั้งขึ้น ภายใต้ แนวคิด

“การส่งเสริมสมุนไพรไทยจากธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในตลาดโลก” โดยบ่งชี้ถึงคุณค่าของสมุนไพรไทยว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และสืบทอดภูมิปัญญาของ

บรรพบุรุษไทยที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไปโดยการนำ “สมุนไพรชาใบหม่อน”มาแปรรูปจนได้เป็นสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสามารถช่วยปรับลดระดับไขมันในเส้นเลือด(คอเรสเตอรอล) ลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด (เบาหวาน)ลดความดัน ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ยุคนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของ ชาใบหม่อน ตรา “เรนองที” อย่างแท้จริง
     จากแนวคิดดังกล่าวทำให้เราได้ก้าวไปสู่ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและผู้ส่งออกชาใบหม่อนรายแรกในประเทศไทย โดยพัฒนาสินค้าเพื่อจำหน่ายใน 3 รูปแบบคือ ชาใบหม่อน ชนิดซองชง ชนิดใบ และชนิดผง
นอกจากนั้นเรายังตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตโดยปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์ระดับสากลของ Codexอันได้แก่GMP,HACCP,BRC&HALALซึ่งมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน

ในการผลิตภายใต้ระบบปิด นับตั้งแต่วัตถุดิบที่มาถึงโรงงาน จนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป
          ปัจจุบันเรามียอดจำหน่ายในประเทศประมาณ 80% โดยได้กระจายสินค้าไปตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายส่ง และอุตสาหกรรมอาหาร และอีก 20% สำหรับตลาดส่งออก โดยเราได้ส่งออกภายใต้ตราสินค้า “เรนอง ที” ไปในหลายทวีป อาทิเช่น สหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย
          ปัจจุบันเราได้เปลี่ยนสถานะเป็น บริษัทชาเขียว จำกัด เมื่อปี 2558 เพื่อรองรับการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศประมาณ11,200ร้านค้าและ การะจายสินค้าไปมากกว่า25ประเทศทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมถึงผู้บริโภคทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มชาใบหม่อน กลุ่มชาเขียว กลุ่มน้ำขิง กลุ่มกาแฟ กลุ่มเครื่องดื่มชงสำเร็จรูป และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในสุขภาพและถือว่าสมุนไพร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเป็นผู้นำด้านเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมชง
ที่ตอบสนองวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในประชาคมอาเซียน ตลอดจนขยายตลาดไปยังนานาชาติ

พันธกิจและเป้าหมาย (Mission)            

-เราจะสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงในราคาที่เหมาะสม
-เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-เราจะสร้างแบรนด์และขยายตลาดให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างความจดจำ และจงรักภักดีต่อตราสินค้า

-เรามุ่งเน้นให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดี และเกิดประโยชน์ต่อคู่ค้ามากที่สุด

              

"เรนอง ที คัดสรรสิ่งดีดีจากธรรมชาติ ได้มาตรฐานสากล"
    
 เรนอง ที มีนโยบายในการควบคุมการผลิต ที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ ผลิตของเราได้มาตรฐานสากล และยังได้รับรางวัลที่น่าเชื่อถืออีกมากมาย อาทิ

1. รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม
(Prime Minister's Export Award 2015 Best Thai Brand)

2. รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(Prime Minister's Export Award 2015 Best OTOP Expoort Recognition)

3. รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม
(Prime Minister's Export Award 2016 Best Exporter)


  ผลิตภัณฑ์ "เรนอง ที"

         นั้นมีขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันที่ไม่ใช่เพียงการผลิตสินค้าให้เป็นที่พอใจของผู้บริโภคแต่เราทำให้เหนือระดับความพึงพอใจ เราคัดสรรแต่ส่วนผสมและวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ดีที่สุดผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจหลัก และยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จนทำให้ได้รับมาตรฐานในการผลิต  GMP, HACCP, BRC, USDA & EU Organic , Halal และรางวัลอื่นๆ อาทิเช่น PM Award, Thailand Trust Mark, Green Industry